جمعه, 04 اسفند 1396
Qiet

 

 

 

جستجوی اشخاص :

پروفایل الهام عرفانیان

[ مـجموعـه : ----- ] [ کار گروه : معاونت آموزشی پژوهشی ]    [ جایگاه : کارشناس فناوری اطلاعات ]


اطلاعات محل کار

قوچان-کیلومتر 5 جاده قوچان مشهد- دانشگاه مهند
قوچان
0581-2344001-138
erfanian.e@qiet.ac.ir

اطلاعات شخصی

سوابق تحصیلی

سوابق آموزشی

سوابق پژوهشی

سوابق اجرایی

سوابق فرهنگی

برنامه هفتگی

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

 

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن : شماره داخلی+ 05147017

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir