پنج شنبه, 03 اسفند 1396
Qiet

 

 

 

شرح وظایف مسئول حقوق و دستمزد

- ارائه گزارش وليست محاسبات حقوق به اداره اقتصادو دارايي(خزانه معین استان)
- پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان شاغل و بازنشسته و ساير هزينه ها .
- كنترل كسورات  كاركنان شاغل وبازنشسته وارانه ليست بيمه وماليات به ادارات تابعه
- كنترل احكام ارائه شده به حسابداري
- نگهداري احكام مربوط به كاركنان قراردادي کار معین و تهيه و تنظيم لیست حقوق و پرداخت حقوق و انجام امور مربوط به كسورات متعلقه و اخذ تأیيديه و سایر موارد مربوط به پرداخت حقوق كاركنان قراردادي کار معین.
-نگهداري حساب كسور قانوني و اقساط وام و كاركنان و انتقال به موقع آنها به حساب سازمانهاي ذيربط..
-محاسبه وصدور سند حق التدریس اساتید-پاداش مقالات و....
-محاسبه وصدور سند اضافه کار-ماموریت.

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

 

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن : شماره داخلی+ 05147017

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir