جمعه, 04 اسفند 1396
Qiet

 

 

 

شرح وظایف رابط امور مالی

-تحویل چکهای صادره امور مالی به افراد ذینفع.

-ارتباط با بانک و واریز چکهای صادره به شماره حسابهای افراد ذینفع.

-ارتباط با دارایی و سازمان بیمه تامین اجتماعی و... واریز فیش های مربوطه.

-تهیه وتنظیم مستندات فاکتور های کارپردازی وارائه به امور مالی.

-انجام امور محوله حوزه مالی.

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

 

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن : شماره داخلی+ 05147017

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir