جمعه, 04 اسفند 1396
Qiet

 

 

 

شرح وظایف مسوول دفتر ذيحساب

- ثبت نامه‌هاي وارده وارسال آن‌ها به ادارات ارجاع شده.
-صدور نامه‌ها به مراجع مورد نظر.
-فاکس نامه‌ها در صورت لزوم.
-ارسال و بایگانیمکاتبات ذیحسابی.
-تنظيم جلسات و ساير امور مربوط به دفتر ذيحساب.

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

 

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن : شماره داخلی+ 05147017

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir