سه شنبه, 01 اسفند 1396
Qiet

 

 

 

 

 

اطلاعیه انتخاب برگزیدگان ادبی کشور

بنیاد ملی نخبگان براساس آیین نامه

((شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان ادبی کشور))، دومین مرحله از......

اطلاعیه بطور کامل پیوست می شود.

صفحه ی نخست

صفحه ی دوم 

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

 

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن : شماره داخلی+ 05147017

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir