پنج شنبه, 03 اسفند 1396
Qiet

 

 

 

❇️ چاپ كتاب " برنامه ها و فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه" توسط وزارت علوم

 

photo 2018 01 23 13 05 20

 

حامد علیزاده مقدم کارشناس مسئول برنامه ریزی امور و فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در مصاحبه با روابط عمومی از چاپ کتاب برنامه ها و فعالیت های سالهای اخیر دانشگاه صنعتی قوچان خبر داد و افزود :به حول و قوه ي الهي و با عنايت خاصه حضرت صاحب العصر و الزمان (عج) و به همت وزارت محترم علوم، تحقيقات و فناوري و با همكاري مسئولين فرهنگي دانشگاه، كتاب  “”” برنامه ها و فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه صنعتي قوچان “””” توسط وزارت علوم تهيه و تدوين گرديده و به چاپ رسيد.

علیزاده عنوان داشت : ​در كتاب مذكور 737   فعاليت فرهنگي و اجتماعي ارسال شده به وزارت علوم كه طي سالهاي 95-1392 در دانشگاه برگزار گرديده است، توسط كارشناسان خبره ي آن وزارت مورد ارزيابي تخصصي قرار گرفته و نتايج حاصله در قالب كتاب برنامه ها و فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه صنعتي قوچان به چاپ رسيده است.

وی در باره کلیات و محتویات کتاب این گونه توضیح داد : اين كتاب پس از معرفي مجموعه دانشگاهي دانشگاه صنعتي قوچان، نگاهي اجمالي به برنامه هاي فرهنگي دانشگاه طي سالهاي 95-1392 داشته و فعاليت هاي فرهنگي برگزار شده را بر اساس جهت گيري برنامه ها، بررسي مخاطبين فعاليت ها و سطح برگزاري فعاليت ها مورد تحليل و بررسي قرار داده است. در ادامه اطلاعات آماري دانشگاه شامل معرفي همكاران فرهنگي، معرفي انجمن هاي علمي دانشجويي، معرفي كانونهاي فرهنگي و هنري، معرفي نشريات دانشجويي، معرفي تشكلهاي اسلامي، معرفي پايگاه هاي اينترنتي فرهنگي و معرفي خوابگاه هاي دانشجويي در اين كتاب ارائه گرديده است. در بخش ديگري از اين كتاب گزارش مهمترين فعاليت هاي فرهنگي دانشگاه شامل كرسي هاي آزاد انديشي، فعاليت هاي قرآني، فعاليت هاي آموزشي فرهنگي، اردوهاي فرهنگي، عفاف و حجاب، فعاليت هاي فرهنگي در خوابگاه ها، فعاليت هاي فرهنگي به مناسبت روز دانشجو و فعاليت هاي مرتبط با آسيب هاي اجتماعي ارائه شده است.  در بخش پاياني كتاب تحليل و ارزيابي فعاليت هاي فرهنگي توسط كارشناسان خبره وزارت علوم انجام گرفته است كه از مهمترين نكات مثبت عملكرد گروه فرهنگي و اجتماعي دانشگاه از ديد اين كارشناسان مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

1- رشد كمي و كيفي برنامه هاي فرهنگي دانشگاه در بازه زماني 95-1392

2-فعاليت پوياي انجمن هاي علمي و استقبال دانشجويان از اين مجموعه ها

3-وجود مجموعه هاي دانشجويي متنوع و متناسب با آن وجود انجمن هاي علمي متنوع

4-حضور فعال زنان در مجموعه هاي مختلف دانشجويي به عنوان دبير و مسئول

5-در اكثر فعاليت هاي فرهنگي برگزار شده در بازه زماني 95-1392 مجموعه هاي دانشجويي صرفا مخاطب برنامه نبوده و در نقش برگزار كننده و راهبر برنامه ظاهر شده اند.

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

 

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد

    کد پستی : 67335-94771

     تلفن : شماره داخلی+ 05147017

    فکس :  47343001-051

    ایمیل : info@qiet.ac.ir